تحصیلات خود را در سه کشور مختلف به اتمام رساند ه است. دوره لیسانس خود را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی ایران- تهران کامل کرد و سپس دوره فوق لیسانس در همین رشته را در دانشگاه پونا در کشور هندوستان در شهر پونا و همچنان مدرک دکترای روانشناسی خود را از دانشگاه دولتی ایروان در کشور ارمنستان دریافت کرده است.

تجربه‌های موفقیت‌آمیز بیش اتجربه‌های موفق بیش از ۲۰ سال کار بالینی با طیف گسترده‌ای از بیماران سایکوتیک در بیمارستان روانپزشکی و بیماران نوراتیک سرپایی در کلینک خصوصی، در ایران، هندوستان و کانادا از افتخارات رزومه حرفه‌ای ایشان می‌باشد.

حوزه خدمات و تجربه‌های بالینی – تخصصی ایشان با خانواده – زوج‌ها (قبل و بعد از ازدواج)، نوجوان و بزرگسال به صورت فردی و گروهی از طریق جلسات مشاوره‌ای – آموزشی و رواندرمانی تحلیلی – شناختی به ترتیب موارد بالینی زیر می‌باشد:
- مشکلات ارتباط بین فردی از جمله زوج‌ها و والدین – فرزندان
- اختلالات خلقی – اضطرابی و رفتاری
- اختلالات شخصیت
- تروما یا ضربه‌های روانی حاد و مزمن (حل نشده) شامل سو استفاده‌های جنسی، عاطفی و جسمی
- خشم و مدیریت استرس

تماس با مرضیه

انگلیسی - English

Marzieh Ahankoob Nezhad, PhD MS Rcc - مرضیه آهنکوب نژاد روانشناس بالینی

Marzieh Ahankoob Nezhad, PhD MS RCC
مرضیه آهنکوب نژاد روانشناس بالینی